W 1932 r. w wyniku bezkrwawej rewolucji, uchwalono w Tajlandii pierwszą konstytucję. Odtąd Tajlandia oficjalnie uważana jest za monarchię konstytucyjną. W ostatnim tekście ustawy zasadniczej jest mowa o tym, że król rządzi państwem nie siłą prawa, a „wedle danej przez przodków, mądrej tradycji”.

Tajlandia | Obecna Premier Tajlandii - Yingluck Shinawatra
Tajlandia | Obecna Premier Tajlandii - Yingluck Shinawatra (by
way008)

Władze kraju

Za głowę państwa uważany jest król Bhumibol Adulyadej – Rama IX. Najwyższym organem ustawodawczym kraju jest dwuizbowy parlament (Zgromadzenie Narodowe), składający się z Izby Reprezentantów (480 posłów wybieranych na 4 lata) i Senatu (150 członków mianowanych przez króla na okres 6 lat, w tym: 76 przedstawicieli prowincji). Władza wykonawcza znajduje się w rękach Rady Ministrów, której przewodzi premier. Szef rządu (w latach 2008-2011: Abhisit Vejjajiva; obecnie: Yingluck Shinawatra) wybierany jest spośród posłów Izby Reprezentantów. Władzę sądowniczą w kraju sprawują niezawisłe sądy z Trybunałem Konstytucyjnym na czele.

Obecnie obowiązującą konstytucję uchwalono w 2007 r.

Partie polityczne

Spośród licznych ugrupowań  partyjnych Tajlandii, obecnie – od wyborów w 2007 r. – na pierwszym planie znajdują się:

  • liberalna Partia Demokratyczna
  • populistyczna Partia Siły Ludowej
  • konserwatywna Tajlandzka Partia Narodowa

Tajlandia | Abhisit Vejjajiva – premier Tajlandii w latach 2008-2011
Tajlandia | Abhisit Vejjajiva – premier Tajlandii w latach 2008-2011 (by worldeconomicforum)

Armia

Armia kraju składa się z wojsk lądowych, powietrznych oraz marynarki wojennej. Ogółem liczy 211 tys. osób. Dowództwo najwyższe sprawuje król, zaś bezpośrednie kierownictwo Sił Zbrojnych spoczywa w rękach Narodowej Rady Politycznej oraz sztabu generalnego. Wojska lądowe (141 tys. osób) składają się z 1 dywizji wojsk pancernych i 6 dywizji piechoty, łącznie z 4 batalionami czołgów. Poza tym działają 3 pułkowe grupy bojowe, 4 bataliony powietrzno-desantowe, 1 dywizja rakiet, 5 kompanii lotnictwa wojskowego oraz kilka oddzielnych jednostek specjalnych i pododdziałów. Siły zbrojne liczą ponad 150 lekkich czołgów, 300 wozów pancernych, blisko 400 dział artyleryjskich i przeciwlotniczych, 40 jednostek sterowania zenitowego, blisko 90 lekkich samolotów i ponad 170 helikopterów.

Tajlandia | Żołnierze maszerujący ulicami Bangkoku
Tajlandia | Żołnierze maszerujący ulicami Bangkoku (by rivard )

Do Sił Zbrojnych Tajlandii należą także eskadry (jednostki lotnictwa wojskowego): myśliwców-odrzutowców, do walki z powstańcami, wywiadowcze, transportowe, helikopterowe i lotnictwa pomocowego. Marynarka wojenna (28 tys. osób, w tym: 8 tys. piechoty morskiej) ma 3 fregaty, 26 statków strażniczych, 3 kutry rakietowe i 20 strażniczych, 30 kutrów straży przybrzeżnej, ponad 40 statków desantowych, 1 eksdrę patrolową lotnictwa podstawowego, 1 brygadę piechoty morskiej (3 bataliony piechoty, 1 dywizjon artyleryjski). Podstawowe bazy floty wojskowej znajdują się w Bangkoku i Sattachip. Cała technika wojskowa i broń są produkcji zagranicznej (głównie amerykańskiej). Pobór do sił zbrojnych odbywa się w oparciu o ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Termin rzeczywistej służby wojskowej wynosi 2 lata. Poza siłami zbrojnymi, w Tajlandii istnieje dobrowolny korpus ochrony (52 tys. osób) oraz policja przygraniczna (14 tys. osób, 54 helikoptery).
 
Zainteresować Cię również mogą ...