Therawada praktykowana w Tajlandii przez około 90% obywateli, jest jedną z dwóch głównych odmian buddyzmu. Zdaniem jej wyznawców, życie składa się ze zdobywania karmy i przechodzenia kolejnych reinkarnacji.

Tajlandia | Buddyzm to przede wszystkim kontemplacja, medytacja i skupienie.
Tajlandia | Buddyzm to przede wszystkim kontemplacja, medytacja i skupienie (by
h-k-d )

Jeśli w poprzednim wcieleniu zdobyliśmy odpowiednio dobrą karmę, w obecnym życiu dobrze nam się wiedzie i szczęście nas nie omija. Posiadacze władzy czy wielkiego bogactwa, zasłużyli na swój los doskonałą karmą, biedacy i nieszczęśnicy musieli złamać w poprzednim życiu wiele zasad moralnych, za co teraz ponoszą zasłużoną karę. Tę niezwykłą harmonię społeczną, pogodzenie z losem i dbanie o prowadzenie uświęconego życia doczesnego, zapewnia Tajom wyznawana przez nich religia – buddyzm therawada.

Żyjąc w zgodzie z „czterema szlachetnymi prawdami” Buddy, jesteśmy w stanie przerwać ciąg reinkarnacji i osiągnąć cel ostateczny – nirwanę. Przyspieszeniu osiągnięcia tego stanu pomaga Tajom prowadzenie aktywnego życia religijnego: częste odwiedzanie zespołów świątynnych – watów, składanie ofiar i modlitw przed wyobrażeniami Oświeconego, a także otaczanie opieką i szacunkiem mnichów (karmienie ich, zapraszanie na ważne uroczystości np. wesele). Miejsca modlitw i zgromadzeń odwiedzane mogą być przez wiernych o każdej porze dnia i nocy, nie ma tu określonych nabożeństw, a jedynie spotkania i nauki, modlić można się indywidualnie, a także swobodnie rozmawiać z mnichami i u nich poszukiwać rady czy pomocy.

Szlachetne prawdy objawione przez Buddę

1.    Istnieje cierpienie
2.    Przyczyną cierpienia jest pragnienie lub pożądanie
3.    Cierpienie można pokonać przez pozbycie się pożądania
4.    Pożądania można się pozbyć podążając ośmiostopniową ścieżką

Ścieżka wiodąca do ostatecznego oświecenia i spełnienia zakłada odpowiednie, uświęcone podejście do poszczególnych dziedzin: poglądów, zamiarów, mowy, działania, życia, dążenia, skupienia i medytacji. Jeżeli wszystkie te elementy będą „właściwe” mamy szansę wyzwolić się z karbów pożądania, skąd już prosta droga do nirwany.

Tajlandia | Reinkarnacja zakłada możliwość odrodzenia się w innym ciele
Tajlandia | Reinkarnacja zakłada możliwość odrodzenia się w innym ciele (by alles-schlumpf )

W każdej dziedzinie życia codziennego Tajów, dostrzec można elementy religijności. Większość tajskich świąt i festiwali ma charakter religijny. Wiara i obrzędy są integralną częścią życia Tajów, a dla turystów – prawdziwą atrakcją. Tutejsza odmiana buddyzmu jest pośrednia (synkretyczna), połączona również z hinduizmem. Dobre uczynki według buddyzmu zapewniają Tajom pomyślne następne życie. W życiu doczesnym, w rozwiązywaniu codziennych problemów i osiąganiu upragnionych celów, pomagają im zaś bóstwa hinduistyczne (zanosi im się kwiaty, kadzidło i jedzenie). Nikt nie widzi w tym żadnej sprzeczności. Bóstwa są raczej przyjazne ludziom, o przychylność phi (duchów) trzeba jednak zabiegać, np. poprzez wznoszenie dla nich specjalnych domków.
 
Zainteresować Cię również mogą ...