Język tajski różni się pod każdym względem od języków europejskich. Sporo kłopotów dla osób uczących się tego języka przysparza zarówno zapis tajskiego alfabetu, jak i wymowa poszczególnych słów.

Tajlandia | W języku tajskim bardzo ważna jest uprzejmość, dlatego też warto pamiętać, aby na końcu zdania zawsze umieszczać partykułę grzecznościową kráp (kobiety) lub kâ (mężczyźni)
Tajlandia | W języku tajskim bardzo ważna jest uprzejmość, dlatego też warto pamiętać, aby na końcu zdania zawsze umieszczać partykułę grzecznościową kráp (mężczyźni) lub kâ (kobiety) (by ES21)

Tony:

Język tajski jest językiem tonalnym w którym występuje 5 tonów. Tak więc, każde słowo może posiadać 5 różnych znaczeń.
Tony języka tajskiego zapisuje się specjalnymi znakami diakrytycznymi, umieszczanymi nad poszczególnymi sylabami:

  ́ ton wysoki
   ̀ton niski
  ̂ ton opadający (najpierw podnosimy ton słowa a potem opuszczamy)
  ̌ ton wzrastający ( najpierw opuszczamy ton a potem go podnosimy)

Ton średni, tzw. „płaski” nie jest zaznaczany żadnym znakiem, gdyż jego wymowa odbywa się na jednym – „średnim” poziomie.

Klucz do wymowy:

Oprócz liter które zarówno w języku polskim jak i w wymowie języka tajskiego czytamy tak samo, w transkrypcji pojawić się mogą  specjalne znaki, których wymowa może przysporzyć trochę problemów. Warto zwrócić szczególną uwagę na:

w - czytamy jak polskie „ł”
ɔ - czytamy jak polskie “o”
ɔɔ - jak polskie “o” ale dłuższe
ʉ - jak polskie “y”
ɛ - jak polskie „e”
ɛɛ - jak polskie „e” ale dłuższe
ə - jak polskie „y”
əə - jak polskie „y” ale dłuższe
bp - dźwięk pomiędzy polskim “b” a “p”
oo - jak polskie „o” ale dłuższe
eu - jak polskie „y”
j - jak polskie „dź”
ae - jak polskie „e”

Kultura wypowiedzi:

W języku tajskim bardzo ważna jest uprzejmość wypowiedzi, dlatego też warto pamiętać, aby na końcu zdania zawsze umieszczać partykułę grzecznościową – ครับ / kráp/ jeśli jesteś mężczyzną, lub ค่ะ / kâ / jeśli jesteś kobietą (w nawiasie podano wymowę).

Słowo Khun คุณ, nie oznacza Szanowny/Szanowna, ale Pan/Pani. dlatego stawiane jest zazwyczaj przed imionami, np. คุณอมร – Pan Amon.

Na rozgrzewkę powitanie:

Dzień dobry (m) – สวัสดี ครับ / sà-wàt-dee kráp/
Dzień dobry (k) – สวัสดี ค่ะ / sà-wàt-dee kâ/


Opracowanie: Andrzej Bibik

Copyright © 2011 Andrzej Bibik (Nota prawna)
Zainteresować Cię również mogą ...