Jakie mniejszości narodowe zamieszkują Tajlandię? Czy tutejsi mieszkańcy znają angielski? Czy buddyzm jest jedyną religią wyznawaną w tym kraju? Aby poznać odpowiedź na te pytania, przyjrzyjmy się bliżej tajskiej ludności, w przełożeniu na liczby i procenty:

Tajlandia | Krabi - Railay Bay
Tajlandia | Krabi - Railay Bay (by
flydime )

Struktura etniczna

W strukturze etnicznej kraju najliczniejsi są oczywiście Tajowie (75%). Znaczny odsetek stanowi mniejszość narodowa Chińczyków (14%) i mniejszy – Malajczyków (3,5%). Wśród pozostałych grup ludności zamieszkujących tajskie ziemie, wyróżnia się przedstawicieli ludów Szan i Mon, a także Khmerów i Karenów.

Języki

W Tajlandii żyją przedstawiciele różnych grup językowych. Do najliczniejszych z nich należą: Tajowie, Laotańczycy, Malajczycy, Kareni i Khmerowie. W dużych miastach są także liczne skupiska Chińczyków, Bengalczyków i tzw. farangów (ogólne określenie osób pochodzenia europejskiego). Językiem urzędowym jest tajski, w powszechnym użyciu spotkać się można także z chińskim i angielskim. Z szyldów, przewodników oraz innych form przekazywania podstawowych informacji, wywnioskować można, że popularność języków obcych przejawia się w następującej kolejności: angielski, chiński, japoński i niemiecki.

Religia

W Tajlandii ustawowo obowiązuje wolność wyznaniowa, jednak buddyzm był, jest i z pewnością pozostanie wiodącą religią w tym kraju. Aktualnie ludność Tajlandii stanowi 65,5 mln mieszkańców. Przeważająca ilość (95%) wyznaje buddyzm, ściślej – buddyzm therawada (odłam buddyzmu rozpowszechniony w krajach Azji Południowo-Wschodniej). Z kolei islam (5%) i chrześcijaństwo (1%) dominują wśród przedstawicieli mniejszości narodowych, mieszkających przede wszystkim w Bangkoku i na południu Tajlandii.

Tajlandia | Bangkok - Uroczyste przyjęcie mnichów do Klasztoru
Tajlandia | Bangkok - Uroczyste przyjęcie mnichów do Klasztoru (by Grzegorz Łaski )
Zainteresować Cię również mogą ...