Obyczajowość Tajów znacznie odbiega od europejskiej, przede wszystkim w sferze dotyczącej seksualności człowieka. Buddyzm inaczej niż chrześcijaństwo traktuje erotykę. Tutejsza religia niczego nie zakazuje, nie piętnuje i nie nazywa grzechem. Tajowie traktują erotykę jako jeden ze składników ludzkiej codzienności.

Tajlandia | Bangkok - W centrum handlowym
Tajlandia | Bangkok - W centrum handlowym (by
denniswong )

Prostytucja w Tajlandii

Tajka świadcząca usługi erotyczne nie jest, jak w cywilizacji chrześcijańskiej, nierządnicą. To po prostu kobieta dobrze zarabiająca, często główna żywicielka rodziny, która w każdej chwili może wyjść za mąż. Co więcej, jest ona jednym z „trybików” gospodarki i towarzysząc np. zamożnemu cudzoziemcowi, daje zarobić taksówkarzowi, restauratorowi, sprzedawcy pamiątek itp. Należy się jej więc szacunek – szczególnie jeśli kobieta pracująca w szeroko pojętej branży rozrywkowej, utrzymuje ze swych zarobków rodziców, dziecko albo pomaga rodzeństwu na wsi. Szacunek do starszych i przywiązanie do rodziny to w tym kraju wartości najważniejsze.

Pracownica sektora rozrywkowego nie czuje się więc napiętnowana, ale akceptowana. Warto o tym pamiętać, by nie obnosić się za swoją niechęcią wobec kobiet zarabiających w taki sposób. (Na podstawie: J. Jurdykowski, Społeczeństwo Tajlandii, "Newsweek" nr 1, z dnia 4. 01. 2004, s. 72- 73.)

Prostytucja jest w Tajlandii nielegalna, ale zauważalne jest ciche przyzwolenie władz na tego typu praktyki.

Mała żona

Tajowie, którzy mają żonę lub stałą partnerkę również są w sprawach towarzyskich bardzo otwarci i zawierają różne mniej lub bardziej bliskie przyjaźnie poza głównym związkiem.

Osoba, z którą Tajowie spotykają się bez zobowiązań, a jednocześnie ktoś więcej niż zwykły niż zwykły przyjaciel, to tzw. „kik”.

Tutejsi mężowie od dawien dawna, oprócz głównej żony – mia luang, utrzymują także tzw. „małą żonę” – mia noi, czasem nawet dobraną z udziałem tej pierwszej. Również w tej sytuacji nikt nie dostrzega jakiejkolwiek zdrożności.

Na drugą żonę mogą sobie oczywiście pozwolić co bogatsi Tajowie. Utrzymanie „mniejszej żony” wiąże się często z zapewnieniem jej osobnego miejsca zamieszkania, samochodu, pieniędzy na wydatki, a także na dzieci, będące owocem tego związku.

Istnieje pewna teoria, mówiąca, że jeśli związek z drugą kobietą jest oficjalny i jawny, jest ona wówczas „małą żoną”, a jeśli jest ściśle strzeżoną tajemnicą, wówczas kobietę określa się mianem „kik” (gik).

Tajlandia | Tajki słyną ze swej urody na całym świecie
Tajlandia | Tajki słyną ze swej urody na całym świecie (by gritsuwa )

Co na to religia?

Dlaczego wyznawcy buddyzmu nie potępiają innych ludzi za nadmierną wolność lub odmienność seksualną? Otóż w religii tej – a właściwie w systemie filozoficzno-etycznym – główny nacisk kładziony jest na unikanie wszelkich skrajności. Niewłaściwe jest zarówno potępianie wszelkich wyrazów seksualności, jak również wyzbycie się w tym wypadku wszelkich zasad.

Etyka buddyjska nie ocenia w odniesieniu do jakichś z góry przyjętych i obowiązujących dla wszystkich zasad, a opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek sam ocenia co jest dla niego dobre, a co nie.

Jeśli buddysta uważa, że ktoś postępuje niewłaściwie, będzie mu współczuł, ale nie będzie go potępiał.

Oczywiście buddyzm naucza unikania „niewłaściwych zachowań seksualnych”, ale dotyczy to przede wszystkim: zdrady, gwałtu i uprowadzenia – wszystkiego, co nie odbywa się za obopólną zgodą i mogłoby kogoś skrzywdzić.

Prostytucja z wyboru czy różne orientacje seksualne nie są przedmiotem odgórnej oceny.

Tajlandia | Ladyboys
Tajlandia | Ladyboys (by zaphodsotherhead )

Źródła:
Archiwa Berzina (www.berzinarchives.com)
Nauki Buddy (www.amitaba.republika.pl)
Zainteresować Cię również mogą ...