Ku radości wielu turystów niezbędna okazała się aktualizacja naszych materiałów dotyczących wiz do Tajlandii. Jak podaje Ambasada RP w Bangkoku, z dniem 11 sierpnia 2011 r. obywatele RP zostali zwolnieni z obowiązku wizowego przy wjeździe do Królestwa Tajlandii w celu turystycznym na okres nieprzekraczający 30 (w przypadku lotniczych przejść granicznych) lub 15 (na granicach lądowych) dni. (Uwaga: od stycznia 2017 roku również przekraczając granicę lądową uzyskujemy pozwolenie na pobyt 30-dniowy).

Tajlandia | Jeszcze do niedawna obywatele polscy wybierający się do Tajlandii objęci byli obowiązkiem posiadania wizy
Tajlandia | Jeszcze do niedawna obywatele polscy wybierający się do Tajlandii objęci byli obowiązkiem posiadania wizy (by tom_ruaat )

Zwolnienie z obowiązku wizowego przy wjeździe do Królestwa Tajlandii w celu turystycznym

Jeszcze do niedawna wszyscy obywatele polscy wybierający się do Tajlandii objęci byli obowiązkiem posiadania wizy. O dokumenty uprawniające do dłuższego pobytu należało ubiegać się w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie. Wizę 15-dniową (Visa on arrival) otrzymać można było w międzynarodowych portach lotniczych i na przejściach granicznych.

W sierpniu 2011 r. dla kolejnych kilku krajów (w tym Polski) zniesiono obowiązek wizowy przy wjeździe do Królestwa Tajlandii w celach turystycznych na okres nieprzekraczający 15 (przy podróży lądowej z krajów sąsiednich) i 30 dni (przy podróży samolotem). Pełna lista krajów zwolnionych z obowiązku wizowego.

Kiedy wiza nie jest potrzebna?

Do Tajlandii na mniej niż 30 dni (samolotem)

Wybierając się do Tajlandii w celach turystycznych na okres nieprzekraczający 30 dni nie musimy ubiegać się o wizę. Wystarczy posiadać:

 • Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy od chwili wjazdu,
 • Bilet lotniczy (lub na inny środek komunikacji) potwierdzający opuszczenie terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni,
 • Odpowiednie środki finansowe umożliwiające pobyt w Tajlandii – 10 000 Baht (około 1000 zł) na jedną osobę lub 20 000 Baht na rodzinę.

Do Tajlandii z Kambodży, Laosu, Birmy lub Malezji (drogą lądową)

Wybierając się do Tajlandii drogą lądową z krajów sąsiednich na okres nieprzekraczający 15 (od stycznia 2017 roku – 30) dni nie musimy ubiegać się o wizę. Wystarczy posiadać:

 • Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy od chwili wjazdu,
 • Bilety (lotnicze, kolejowe lub autobusowe) potwierdzające, że opuścimy terytorium Tajlandii w ciągu 15 dni.
 • Odpowiednie środki finansowe na pobyt.

Aktualizacja: niestety od września 2015 r. możemy mieć problem z otrzymaniem wizy lub koniecznego stempla na lądowym przejściu granicznym z Kambodżą. Aby wjechać do Tajlandii z Kambodży, musimy więc znajdować się w posiadaniu ważnej wizy turystycznej wielokrotnego wzjadu lub odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w tajskiej placówce dyplomatycznej na terenie Kambodży w wizę jednokrotnego wjazdu do Tajlandii.

Tajlandia | Od sierpnia 2011 r. obywatele RP są zwolnieni z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii w celu turystycznym (do 30 dni) – wystarczy stempel w paszporcie, tzw. „entry stamp”
Tajlandia | Od sierpnia 2011 r. obywatele RP są zwolnieni z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii w celu turystycznym (do 30 dni) – wystarczy stempel w paszporcie, tzw. „entry stamp” (by 21560098@N06 )

Kiedy musisz mieć wizę?

O wizę do Tajlandii musimy ubiegać się w Ambasadzie Królestwa Tajlandii wówczas, gdy wybieramy się w podróż dłuższą niż 30 dni lub gdy cel naszej podróży jest inny niż turystyczny.

Do Tajlandii na więcej niż 30 dni

Nowa wiza turystyczna do Tajlandii

13 listopada 2015 r. Tajlandia wprowadziła nowy typ wizy turystycznej – wizę wielokrotnego wjazdu – Multiple Entry Tourist Visa (METV).

Zastępuje ona wcześniejsze wizy podwójnego lub potrójnego wjazdu do Tajlandii. Wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu – Single Entry Tourist Visa (SETV) – nadal pozostaje aktualna.

O wizę METV możemy ubiegać się tylko poza granicami Tajlandii, we właściwej ambasadzie. Nie można otrzymać jej na miejscu w Tajlandii.

Wiza ważna jest przez 6 miesięcy od daty wystawienia. Za każdym razem przy wjeździe do Tajlandii otrzymamy pieczątkę, uprawniającą nas do pobytu na terenie kraju do 60 dni. Możemy opuszczać kraj i wracać do niego na kolejnych 60 dni dowolną ilość razy, mieszczącą się w okresie ważności wizy. (Źródło)

Koszt wizy turystycznej do Tajlandii:

120 PLN – wiza jednokrotna
580 PLN – wiza wielokrotna

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek wizowy (aktualny formularz wizowy znajdziecie tutaj),
 • Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy (licząc od od daty przylotu do Tajlandii),
 • Do aplikacji należy dołączyć 1 aktualne zdjęcie paszportowe (3,5x4,5 cm) – wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • Urzędnicy konsularni mają prawo zarządać także innych dokumentów (w celu dopełnienia formalności konieczny jest kontakt z ambasadą).

Tajlandia | Formularz wizowy Tajlandia – kliknij, aby powiększyć
Tajlandia | Formularz wizowy Tajlandia – kliknij, aby powiększyć (by www.thaiembassy.pl )

Stare wizy turystyczne do Tajlandii (informacje te obowiązywały do listopada 2015 r., proszę je potraktować jako dane archiwalne):

Jest to wiza umożliwiająca pobyt do 60 dni na terenie Tajlandii. Należy się w nią zaopatrzyć w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie. Jej termin ważności obejmuje 3 miesiące. Oznacza to, że póki wiza jest aktualna, można wjechać na teren Tajlandii.

Musimy pamiętać o tym, iż okres ważności wizy nie jest tożsamy z dozwoloną długością pobytu. Wiza ważna przez 3 miesiące oznacza, że przez ten okres – liczony od chwili jej wystawienia – możemy przekroczyć granicę Tajlandii. Nasz pobyt na terenie kraju nie może jednak przekroczyć 60 dni.

O ewentualnie przedłużenie pobytu (na kolejne 30 dni) możemy ubiegać się np. w Biurze Imigracyjnym w Bangkoku (Office of Immigration Bureau). Koszt przedłużenia wizy to ok. 2000 baht (mniej więcej 70 USD).

Maksymalny czas przebywania na terenie Tajlandii w celach turystycznych to 90 dni. Przedłużenie pobytu bez posiadania odpowiedniej ku temu zgody grozi poważnymi sankcjami finansowymi przy wyjeździe z kraju (opłaty naliczane są za każdy dzień zwłoki).

Opłata za wizę wynosi ok. 120 PLN (ok. 40 USD) za pojedynczy wjazd do kraju (za każde kolejne przekroczenie granicy Tajlandii wnosimy dodatkową opłatę; jedna wiza upoważnia nas do maksymalnie 4 wjazdów na terytorium kraju, oczywiście zwierających się w okresie ważności wizy).

Czas oczekiwania na wizę turystyczną to jedynie 2 dni.

Inne rodzaje wiz turystycznych: Visa on arrival

Jest to wiza turystyczna obejmująca pobyt w Tajlandii nie dłuższy niż 15 dni. Otrzymuje się ją na miejscu w 24 specjalnie oznaczonych punktach kontroli paszportowej (gdzie można zdobyć wizę on arrival?).

O wizę tego typu mogą ubiegać się obywatele następujących 21 krajów: Bhutan, Chiny, Cypr, Estonia, Indie, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Malediwy, Mauritius, Oman, Arabia Saudyjska, Uzbekistan, Ukraina, Etiopia, Tajwan, Bułgaria, Andora, Malta, Rumunia, San Marino.

Wiza tego typu, wyrabiana na lotniskach w dniu przyjazdu do Tajlandii, była popularna wśród Polaków, dopóki istniał obowiązek wizowy nawet na krótki wyjazd turystyczny dla obywateli naszego kraju.

Tajlandia | Wiza jest potrzebna, gdy wybieramy się do Tajlandii na dłużej niż 30 dni lub w celach nieturystycznych
Tajlandia | Wiza jest potrzebna, gdy wybieramy się do Tajlandii na dłużej niż 30 dni lub w celach nieturystycznych (by jadedeakin )

Cel podróży inny niż turystyczny

Wiza Non-Immigrant / Wiza biznesowa / Wiza studencka

Wiza non-immigrant występuje w kilku typach, np. non-immigrant 'B' to tzw. wiza biznesowa, zaś non-immigrant 'ED' to tzw. wiza studencka.

To dokument, w który zaopatrzyć się powinny osoby pragnące np. zawrzeć jakąś inwestycję, otworzyć interes, prowadzić badania, działalność misyjną lub po prostu pracować czy studiować na terenie Tajlandii.

Niezbędne dokumenty są ściśle uzależnione od celu naszej wizyty. Wiza umożliwia pobyt na terenie kraju nie przekraczający 90 dni, zaś ważna jest przez 3 miesiące.

Jeśli w celach biznesowych potrzebujemy regularnie przyjeżdżać do Tajlandii, istnieje możliwość zdobycia wizy ważnej przez rok, przy czym każdorazowy nasz pobyt w kraju nie może przekraczać 90 dni.

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy non-immigrant:

 • Wypełniony wniosek wizowy,
 • Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy (w przypadku wizy ważnej przez rok – 18 miesięcy),
 • Kopia paszportu lub dokumentu podróży,
 • 1 aktualne zdjęcie paszportowe – wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • Kopia biletu powrotnego lub dowód rezerwacji biletów (do i z Tajlandii),
 • W zależności od typu wizy i celu przyjazdu, konieczny może być akt urodzenia, akt ślubny, różnego rodzaju listy polecające i wyjasniające cel wizyty np. z uniwersytetu, dokumenty dotyczące firmy, działaności gospodarczej, odpowiednie umowy itp. – szczegóły na stronie Ambasady.

Opłaty za tego typu wizę wynoszą od 220 PLN (ok. 70 USD) za jednorazowy wjazd do 520 PLN (ok. 160 USD) za możliwość kilkukrotnego przekroczenia granicy Tajlandii.

Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa wydawana jest w celu umożliwienia przejazdu przez Tajlandię do innego kraju. Dokument tego typu kosztuje ok. 100 PLN (ok. 30 USD) i pozwala na pobyt w granicach kraju do 30 dni. Poza uiszczeniem opłaty, należy przedstawić szereg dokumentów m.in.: ważny paszport i wizę do kraju docelowego. Wiza ważna jest przez 3 miesiące i umożliwia dwukrotne przekroczenie granic Tajlandii – szczegóły na stronie Ambasady.

Ponieważ poszczególne przepisy mogą ulegać zmianie warto regularnie zaglądać na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajlandii.

Tajlandia | Szczególne przepisy wizowe obejmują zagranicznych biznesmenów prowadzących interesy na trenie Tajlandii
Tajlandia | Szczególne przepisy wizowe obejmują zagranicznych biznesmenów prowadzących interesy na trenie Tajlandii
(by Mr. Peerapat Wimolrungkarat)

Ważne adresy:

Ambasada Tajlandii w Warszawie

Ambasada Królestwa Tajlandii w Polsce

ul. Willowa 7
00-790 Warszawa

Tel. (48-22) 849-26-55, (48-22) 849-64-14, (48-22) 849-14-06
Fax. (48-22) 849-26-30
e-mail: thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl

Strona WWW: http://www.thaiembassy.org/warsaw

Ambasada Polski w Tajlandii

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku

Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower,
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10310
Thailand

tel.: 0066 2 079 7300 (gdy dzwonimy z Polski z telefonu stacjonarnego)
+66 2 079 7300 (jeśli dzwonimy z Polski z telefonu komórkowego)
0 2 079 7300 (gdy dzwonimy z Tajlandii z telefonu lokalnego)

faks: +66 (2) 079 7303
e-mail: bangkok.amb.sekretariat@msz.gov.pl lub consulate.bangkok@msz.gov.pl
Strona WWW: http://bangkok.msz.gov.pl/pl

Biuro Imigracyjne w Bangkoku

Office of Immigration Bureau, Immigration Division 1
Soi Suan Plu, South Sathorn Road
Bangkok 10120
tel. (+66) 2-287-3127 lub (+66) 2-287-3101-10
Strona WWW: http://http://www.immigration.go.th

Na podstawie:
http://www.mfa.go.th/web/2630.php
http://www.msz.gov.pl/Tajlandia,20994.html
http://www.bangkok.msz.gov.pl/pl
Zainteresować Cię również mogą ...