Nota prawna dla serwisu: abctajlandia.pl


Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej  
abctajlandia.pl.

1. Prawo autorskie

1.1. Treść strony internetowej abctajlandia.pl  jest chroniona prawem autorskim. Zdjęcia i artykuły umieszczane przez administratorów lub użytkowników serwisu stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

1.2. Zawartość serwisu internetowego nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że  abctajlandia.pl  wyrazi na to pisemną zgodę.

1.3. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych  abctajlandia.pl  stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

1.4. Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące serwis  abctajlandia.pl  stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Data ostatniej modyfikacji 11.04.2011.